Avlshan - Gilbert von Gott

Gilbert von Gott - SBI n 21

Født 7. april 2022

Gilbert er vores kommende avlshan