Værdi Grundlag

I Birmaportalen er vi præget af seriøst avlsarbejde til gavn for racen. Alle opdrættere har et mål med deres opdræt, se nærmere på de enkeltes hjemmesider. Der kan således være tale om, at man som opdrætter ønsker at fremme bestemte mål inden for standarden for den Hellige Birma med udgangspunkt i og hensyntagen til de linjer, man har i sit opdræt.


Et samarbejde er svært i birmaverden men vi i birmaportalen ønsker at  samarbejde, der respekterer den enkelte opdrætters holdning, og samtidig udveksles erfaring og viden om racen og det avlsarbejde, den enkelte opdrætter er engageret i.


Vi er meget bevidste om avlsarbejdets betydning for både bevaring og udvikling af racen og har derfor formuleret de værdier, vi baserer vores opdræt på.


Vores hankatteejere har udvalgt deres hankatte særdeles omhyggeligt; de ønsker kun de hankatte i avlen, som de finder bedst egnede ud fra deres egne kriterier inden for standarden for den Hellige Birma. Mange avlshanner udstilles, så ejeren har en god viden om dommernes indtryk af katten.


Nogle hankatte udlånes i begrænset omfang til andre hunner. Hankatteejeren har ofte restriktioner på salg af killinger efter egen hankat. Disse restriktioner skal respekteres, da de er foranlediget af hankatteejerens seriøse overvejelser om eget avlsarbejde. Evt. restriktioner fremgår af den udarbejdede parringsaftale. I Birmaportalen støtter vi restriktioner, da vi ikke er tilhængere af, at alle killinger i et kuld går videre i avlen. Restriktioner udelukker selvfølgelig ikke dialog mellem hankatteejer og hunkatteejer. Og det er vigtigt at gode killinger bliver i avlen, gerne i Danmark.   Ikke bare profit på at sælge dyrt til udlandet, med skyklapper på. 


Hunkatteejerne følger og vurderer de enkelte killinger, gerne i dialog med hankatteejeren. Udvælgelse til avl sker på basis af hunkatteejerens grundige overvejelser ud fra dennes kendskab til racen, viden og erfaring og også ønske om at fremme bestemte karakteristika inden for standarden for den Hellige Birma. Den udarbejdede salgsaftale, og stamtavle, vil indeholde angivelse af, om killingen må bruges i avl eller ej.


I birmaportale har vi mange showkatte i ind og udland  og vi ser gerne, at avlskatte også udstilles. Vi hjælper gerne nye i gang med både udstilling og avl. Her forventer vi dog, at nye opdrættere i Birmaportalen er en klub for individer, men vi brænder for racen.   


Hvis du overvejer at købe en killing til avl fra en af vores opdrættere, må du derfor forvente, at det kan være en lang proces, men også at du vil få meget hjælp og støtte undervejs fra din opdrætter. Som evt. ny opdrætter, må du sætte dig godt ind i racen, besøge udstillinger og deltage i møder om Den Hellige Birma. Du vil også altid kunne spørge din opdrætter til råds. Det er den sikreste måde at komme godt i gang på, og den aller bedste måde, hvorpå vi kan sikre dig og dine katte mange positive oplevelser fremover.


Et sådan  værdigrundlag i avlsarbejdet er med til at sikre vores dejlige races beståen og udvikling, og din sikkerhed for det rigtige køb af avlskilling.


Von Gott vil altid være mentor for nye.   

Held og lykke